onsdag 22. mai 2019

Sommer i Norge

Taran Bjørnstad har skrevet en høyaktuell bok om hvordan det oppleves å være flyktning. Fra media kjenner vi til bilder av overfyllte båter, desperasjon, lidelser og barn som dør underveis. Denne boka gir oss innsikt i hvordan det er å være flyktning sett fra den 16 år gamle jenta Nokokures synspunkt. Hun forlater familie og alt hun eier i Eritrea og starter på den lange reisen sammen med en hun kaller for "bror". Han skal verne og hjelpe henne på veien, men som de fleste andre unge kvinner blir hun utsatt for fysisk og psykisk vold. I intervjuer må Nokokure lyve hver gang temaet om broren kommer opp. Betingelsen for at han fulgte henne på veien, er nemlig at han også skal få opphold grunnet familiegjenforening.

Dagene på asylmottaket blir lange, men Nokokure er ivrig etter å lære seg norsk, få venner og gjøre det beste ut av tiden hun venter på svar om opphold. Vi blir også kjent med miljøarbeideren på vakt, politiet som tar imot Nokokure, og den UDI-ansatte som skal behandle søknaden hennes. Vi skjønner at de også bare er vanlige mennesker som ønsker flyktningene det beste, og som tross underbemanning og stress gjør så godt de kan for at avgjørelsene som tas skal være riktige.
Nokokure finner trøst i naturen. På en av sine turer, oppdager hun en skadet og "halvvill" fjording.  Dyrevandt som hun er, prøver hun å nærme seg hesten for å bli kjent og for å hjelpe den.  Hun blir etter hvert kjent med hestens eier, Gunnar.  Han er imponert over at Nokokure har greid å klappe hesten, og i tillegg har renset og bandasjert sårene slik at de ser ut til å gro godt.

Dette er en fortelling som fenger. Boka er spennende, hjerteskjærende og opplysende. Vi beundrer Nokokures mot og hjelpsomhet. Ved å hjelpe andre, hjelper hun seg selv. Som vi vet er språket nøkkelen til å bli kjent med en ny kultur, nye folk og etterhvert skape en ny identitet. Dette viser hovedpersonen at hun har forstått. Synsvinkelen veksler, avhengig av hvem som forteller, noe som kan gjøre boka krevende. Den passer vel så godt for voksne som for ungdom.
Andre lignende bøker om samme tema kan være Bjørn Sortland: Hver morgen dyppet min søster brystene i isvann for å bli pen, Veronica Salinas:Og og boka Barsakh av Simon Stranger.